Status prowadzonej sprawy

Informacje

System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie.
Wyszukiwarka umożliwia uzyskanie informacji o:

Na początku informacja o statusie sprawy jest dostępna w przypadku spraw, obsługiwanych w Wydziale Spraw Obywatelskich. Informacje o sprawach prowadzonych w innych biurach i wydziałach UM będą udostępniane stopniowo, po ich włączeniu do systemu. Cały czas informację o statusie sprawy można uzyskać dzwoniąc do sekretariatu odpowiedniego Wydziału.

Aby uzyskać informacje, należy skorzystać z wyszukiwarki.

Ochrona danych

Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych system nie będzie obejmował spraw dotyczących:

Stan realizacji wniosku o prawo jazdy

Stan realizacji spraw dotyczących prawa jazdy można sprawdzić na stronie www.kierowca.pwpw.pl.