Gmina: Gościno

Zamieszczono w wykazie dnia: 2014-03-26 11:42:16

Karta informacyjna

Identyfikacja
Numer karty/rokWDŚ/19/09
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
ochrona powietrza
ochrona przed hałasem
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
ochrona wód
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentudecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Farma Wiatrowa Myślino, na terenie gm. Gościno
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwozachodniopomorskie
Powiatkołobrzeski
GminaGościno
Sprawa
Znak sprawyOŚR-6220/4/11
Dokument wytworzyłBurmistrz Gościna
Data wydania dokumentu2011-03-07 11:00:00
Dokument zatwierdziłBurmistrz Gościna
Data zatwierdzenia dokumentu2011-03-07 11:00:00
Miejsce przechowywania
nazwa organu, siedziba, telefon, e-mail; informacja czy dokument uległ zniszczeniuUrząd Miejski Gościno
Wersja elektroniczna
Odnośnik
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostatecznytak
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie2014-03-26 11:42:16
Uwagi
Informacja może być udostępniona
Numery kart innych dokumentów w sprawie