Gmina: Gościno

Zamieszczono w wykazie dnia: 2014-03-26 11:20:56

Karta informacyjna

Identyfikacja
Numer karty/rokWZD.27.2014
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuinne
inne
inne
inne
Nazwa dokumentuzezwolenie na usunięcie drzew z działki na 145 w Ząbrowie
Zakres przedmiotowy dokumentuzezwolenie na usunięcie drzew z działki na 145 w Ząbrowie
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwozachodniopomorskie
Powiatkołobrzeski
GminaGościno
Sprawa
Znak sprawyOŚR.6131.46.2014
Dokument wytworzyłBurmistrz Gościna
Data wydania dokumentu2014-03-24 11:00:00
Dokument zatwierdziłBurmistrz Gościna
Data zatwierdzenia dokumentu2014-03-24 11:00:00
Miejsce przechowywania
nazwa organu, siedziba, telefon, e-mail; informacja czy dokument uległ zniszczeniuUrząd Miejski w Gościnie
Wersja elektroniczna
Odnośnik
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostatecznytak
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie2014-03-26 11:20:56
Uwagi
Informacja może być udostępniona
Numery kart innych dokumentów w sprawie