Gmina: Gościno

Zamieszczono w wykazie dnia: 2015-07-13 10:23:28

Karta informacyjna

Identyfikacja
Numer karty/rokWZD.54.2015
Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin
ochrona zwierząt oraz roślin
ochrona zwierząt oraz roślin
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentuwniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentuwniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity, z działki nr 574 obr. Miasto Gościno. Termin zamierzonego usunięcia drzewa - listopad 2015 r. Przyczyną jest lokalizacja na Ogródkach Działkowych. Usunięcia dokona się w ramach zabiegów pielęgnacyjnych na przedmiotowej działce.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwozachodniopomorskie
Powiatkołobrzeski
GminaGościno
Sprawa
Znak sprawyOŚR.6131.71.2015
Dokument wytworzyłROD Przylesie
Data wydania dokumentu2015-07-06 10:00:00
Dokument zatwierdziłWacław Cadkiewicz
Data zatwierdzenia dokumentu2015-07-07 00:00:00
Miejsce przechowywania
nazwa organu, siedziba, telefon, e-mail; informacja czy dokument uległ zniszczeniuOŚR. pokój nr 5 Urząd Miejski w Gościnie
Wersja elektroniczna
Odnośniksrodowisko@goscino.com.pl
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostatecznytak
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie2015-07-13 10:23:28
Uwagi
Informacja może być udostępniona
Numery kart innych dokumentów w sprawie