Gmina: Gościno

Zamieszczono w wykazie dnia: 2015-07-13 10:57:49

Karta informacyjna

Identyfikacja
Numer karty/rokWZD.54.2015
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin
ochrona zwierząt oraz roślin
ochrona zwierząt oraz roślin
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentuzezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentugat. świerk pospolity, obw. 108 cm, dz. 574 obr. miasto Gościno
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwozachodniopomorskie
Powiatkołobrzeski
GminaGościno
Sprawa
Znak sprawyOŚR.6131.71.2015
Dokument wytworzyłWacław Chadkiewicz
Data wydania dokumentu2015-07-13 10:00:00
Dokument zatwierdziłBurmistrz
Data zatwierdzenia dokumentu2015-07-13 10:00:00
Miejsce przechowywania
nazwa organu, siedziba, telefon, e-mail; informacja czy dokument uległ zniszczeniuOŚR - pokój nr5 U. Miejski
Wersja elektroniczna
Odnośniksrodowisko@goscino.com.pl
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostatecznytak
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie2015-07-13 10:57:49
Uwagi
Informacja może być udostępniona
Numery kart innych dokumentów w sprawie