Gmina: Gościno

Zamieszczono w wykazie dnia: 2015-07-13 10:54:57

Karta informacyjna

Identyfikacja
Numer karty/rokWZD.55.2015
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin
ochrona zwierząt oraz roślin
ochrona zwierząt oraz roślin
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentuzezwolenie na usuwanie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentuświerk pospolity 2 szt.; jodła kaukaska 4 szt. działka nr 291/3 obr. Miasto Gościno.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwozachodniopomorskie
Powiatkołobrzeski
GminaGościno
Sprawa
Znak sprawyOŚR.6131.72.2015
Dokument wytworzyłWacław Chadkiewicz
Data wydania dokumentu2015-07-13 10:00:00
Dokument zatwierdziłBurmistrz Gościna
Data zatwierdzenia dokumentu2015-07-13 10:00:00
Miejsce przechowywania
nazwa organu, siedziba, telefon, e-mail; informacja czy dokument uległ zniszczeniupokój nr 5 U. Miejski
Wersja elektroniczna
Odnośniksrodowisko@goscino.com.pl
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostatecznytak
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie2015-07-13 10:54:57
Uwagi
Informacja może być udostępniona
Numery kart innych dokumentów w sprawie