Gmina: Gościno

Zamieszczono w wykazie dnia: 2015-07-13 10:04:05

Karta informacyjna

Identyfikacja
Numer karty/rokWZD.56.2015
Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentuzezwolenie na usuwanie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentuklon zwyczajny 2 szt,, jesion wyniosły 1 szt., buk zwyczajny 1 szt.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwozachodniopomorskie
Powiatkołobrzeski
GminaGościno
Sprawa
Znak sprawyOŚR.6131.73.2015
Dokument wytworzyłWacław CXhadkiewicz
Data wydania dokumentu2015-07-13 10:00:00
Dokument zatwierdziłBurmistrz Gościna
Data zatwierdzenia dokumentu2015-07-13 10:00:00
Miejsce przechowywania
nazwa organu, siedziba, telefon, e-mail; informacja czy dokument uległ zniszczeniuOŚR. pokój nr 5 U. Miejski
Wersja elektroniczna
Odnośniksrodowisko@goscino.com.pl
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostatecznytak
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie2015-07-13 10:04:05
Uwagi
Informacja może być udostępniona
Numery kart innych dokumentów w sprawie