Gmina: Gościno

Zamieszczono w wykazie dnia: 2015-07-13 10:36:26

Karta informacyjna

Identyfikacja
Numer karty/rokWZD.57.2015
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin
ochrona zwierząt oraz roślin
ochrona zwierząt oraz roślin
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentuwniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentuświerk pospolity 1 szt. z działki nr 80/2 obr. Jarogniew
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwozachodniopomorskie
Powiatkołobrzeski
GminaGościno
Sprawa
Znak sprawyOŚR.6131.74.2015
Dokument wytworzyłWacław Chadkiewicz
Data wydania dokumentu2015-07-13 10:00:00
Dokument zatwierdziłBurmistrz Gościna
Data zatwierdzenia dokumentu2015-07-13 10:00:00
Miejsce przechowywania
nazwa organu, siedziba, telefon, e-mail; informacja czy dokument uległ zniszczeniuOŚR. pokój nr 5 U. Miejski
Wersja elektroniczna
Odnośniksrodowisko@goscino.com.pl
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostatecznytak
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie2015-07-13 10:36:26
Uwagi
Informacja może być udostępniona
Numery kart innych dokumentów w sprawie