Gmina: Szczecinek

Zamieszczono w wykazie dnia: 2018-07-23 10:56:07

Karta informacyjna

Identyfikacja
Numer karty/rok14a/2018
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentuDecyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentuDecyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku świerk kłujący (Picea pungens Engelm.) o obwodzie pnia 71 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, z terenu działki nr 85, położonej w obrębie 5 miasto Kołobrzeg, przy ul. Tadeusza Kościuszki 20, w terminie do 31 marca 2018 r.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwozachodniopomorskie
Powiatkołobrzeski
GminaSzczecinek
Sprawa
Znak sprawyK.IO.6131.1.14.2018.III
Dokument wytworzyłJolanta Hrynio
Data wydania dokumentu2018-02-12 11:00:00
Dokument zatwierdziłPrezydent Miasta
Data zatwierdzenia dokumentu2018-02-12 11:00:00
Miejsce przechowywania
nazwa organu, siedziba, telefon, e-mail; informacja czy dokument uległ zniszczeniuUrząd Miasta Kołobrzeg Wydział Komunalny Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska
Wersja elektroniczna
Odnośnik
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie2018-07-23 10:56:07
Uwagi
Informacja może być udostępniona
Numery kart innych dokumentów w sprawie