Gmina: Karlino

Zamieszczono w wykazie dnia: 2014-03-13 11:06:15

Karta informacyjna

Identyfikacja
Numer karty/rok5/2013
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
ochrona powietrza
ochrona przed hałasem
ochrona wód
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentuDecyzja na budowę trzech przenośnych urządzeń do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego wraz z infrastrukturą techniczną dla dz. nr 1/1 obręb 001 Karlino.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwozachodniopomorskie
Powiatbiałogardzki
GminaKarlino
Sprawa
Znak sprawyGP.6220.25.2013.ISC
Dokument wytworzył
Data wydania dokumentu2013-10-17 10:00:00
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
nazwa organu, siedziba, telefon, e-mail; informacja czy dokument uległ zniszczeniuUrząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ul. Plac Jana Pawła II 6 78- 230 Karlino
Wersja elektroniczna
Odnośnik
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie2014-03-13 11:06:15
Uwagi
Informacja może być udostępniona
Numery kart innych dokumentów w sprawie