Gmina: Karlino

Zamieszczono w wykazie dnia: 2014-03-13 11:41:40

Karta informacyjna

Identyfikacja
Numer karty/rok8/2013
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
ochrona zwierząt oraz roślin
ochrona powierzchni ziemi
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentuDecyzja na przebudowę dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i kanalizacji teletechnicznej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwozachodniopomorskie
Powiatbiałogardzki
GminaKarlino
Sprawa
Znak sprawyGP.6220.27.2013.ISC
Dokument wytworzył
Data wydania dokumentu2013-10-21 10:00:00
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
nazwa organu, siedziba, telefon, e-mail; informacja czy dokument uległ zniszczeniuUrząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ul. Plac Jana Pawła II 6 78- 230 Karlino
Wersja elektroniczna
Odnośnik
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie2014-03-13 11:41:40
Uwagi
Informacja może być udostępniona
Numery kart innych dokumentów w sprawie