Gmina: Karlino

Zamieszczono w wykazie dnia: 2014-03-13 11:05:11

Karta informacyjna

Identyfikacja
Numer karty/rok1/2014
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
ochrona powietrza
ochrona przed hałasem
ochrona wód
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentuDecyzja na zmianę sposobu użytkowania części istniejących budynków, budowie , przebudowie i rozbudowie obiektów budowlanych na bazie byłego zakładu przetwórstwa drzewnego na projektowany Zakład Mechaniczny Nr 4 dla dz. ewid. nr 25/5 obręb 003 Karlino.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwozachodniopomorskie
Powiatbiałogardzki
GminaKarlino
Sprawa
Znak sprawyGP.6220.30.2013.ISC
Dokument wytworzył
Data wydania dokumentu2014-01-24 11:00:00
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
nazwa organu, siedziba, telefon, e-mail; informacja czy dokument uległ zniszczeniuUrząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ul. Plac Jana Pawła II 6 78- 230 Karlino
Wersja elektroniczna
Odnośnik
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie2014-03-13 11:05:11
Uwagi
Informacja może być udostępniona
Numery kart innych dokumentów w sprawie