Gmina: Karlino

Zamieszczono w wykazie dnia: 2014-06-26 10:00:34

Karta informacyjna

Identyfikacja
Numer karty/rok9/2014
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentuDecyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentuZezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew w gminie Karlino, obr. Kowańcz
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwozachodniopomorskie
Powiatbiałogardzki
GminaKarlino
Sprawa
Znak sprawyGG. 6131.128.2013.GB
Dokument wytworzyłBurmistrz Karlina
Data wydania dokumentu2014-12-31 11:00:00
Dokument zatwierdziłBurmistrz Karlina
Data zatwierdzenia dokumentu2013-12-31 11:00:00
Miejsce przechowywania
nazwa organu, siedziba, telefon, e-mail; informacja czy dokument uległ zniszczeniuUrząd Miejski w Karlinie
Wersja elektroniczna
Odnośnik
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostatecznytak
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie2014-06-26 10:00:34
Uwagi
Informacja może być udostępniona
Numery kart innych dokumentów w sprawie132/2013