Gmina: Karlino

Zamieszczono w wykazie dnia: 2014-06-26 10:52:57

Karta informacyjna

Identyfikacja
Numer karty/rok132/2013
Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentuWniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentuWniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew w gminie Karlino, obr. Kowańcz
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwozachodniopomorskie
Powiatbiałogardzki
GminaKarlino
Sprawa
Znak sprawyGG. 6131.128.2013.GB
Dokument wytworzyłWładysław Lewandowski
Data wydania dokumentu2013-12-12 11:00:00
Dokument zatwierdziłBurmistrz Karlina
Data zatwierdzenia dokumentu2013-12-12 11:00:00
Miejsce przechowywania
nazwa organu, siedziba, telefon, e-mail; informacja czy dokument uległ zniszczeniuUrząd Miejski w Karlinie
Wersja elektroniczna
Odnośnik
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostatecznytak
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie2014-06-26 10:52:57
Uwagi
Informacja może być udostępniona
Numery kart innych dokumentów w sprawie